Tin tức

MUA BIB CHẠY BỘ - ỦNG HỘ BẢO TỒN

Ngày đăng: 15/09/2023

Bạn là một runner yêu thiên nhiên và các loài động thực vật hoang dã? Bạn muốn chung tay bảo tồn và bảo vệ sự sống nơi rừng xanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu?

Xem thêm

08/07/2023

Thành lập Quỹ Bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam

Quỹ Bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam là quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, bảo tồn các loài động thực vật hoang dã, nguồn gen quý hiếm...

08/07/2023

Quỹ Bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam được thành lập với tài sản ban đầu là 6,5 tỷ đồng

Quỹ Bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam sẽ tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật...

29/08/2023

Khu bảo tồn hay sân golf

Khu bảo tồn có thể hiểu một cách đơn giản là những khu vực được khoanh lại để giữ gìn các tài nguyên thiên nhiên trong đó, cấm hoặc hạn chế các hoạt động khai thác, làm kho dự trữ cho lâu dài.

08/07/2023

Tiền vào quỹ ủy thác bảo tồn

Nguồn tài chính bền vững cho các quỹ ủy thác bảo tồn trong cuộc chiến trường kỳ bảo vệ thiên nhiên.

Hotline