Conservation Vietnam

    Quỹ BTĐVHD Việt Nam được hình thành nhằm giải quyết những thức thách to lớn mà đất nước phải đối mặt trong việc bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học độc đáo, cũng như bối cảnh các tổ chức bảo tồn trong nước chưa có đủ tiềm lực tài chính và năng lực để có vai trò lớn hơn đối với công tác bảo tồn.

Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã việt nam

Giới thiệu

Tầm nhìn

“Con người sống hoà hợp với thiên nhiên và cùng phát triển bền vững”

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 1 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 1
Bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm các loài và hệ sinh thái ưu tiên nhất cần can thiệp để bảo tồn ở Việt Nam.
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 2 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 2
Hỗ trợ phát triển tổ chức (OD) cho các tổ chức phi chính phủ đã đăng ký của Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã
Tây Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ

Đông Bắc Bộ

Đông Bắc Bộ

Đồng Bằng Sông Hồng

Đồng Bằng Sông Hồng

Miền Trung Bắc Bộ

Miền Trung Bắc Bộ

Miền Trung Nam Bộ

Miền Trung Nam Bộ

Khu vực Tây Nguyên

Khu vực Tây Nguyên

Khu vực Đông Nam Bộ

Khu vực Đông Nam Bộ

Đồng Bằng Sông Cửu Long

Đồng Bằng Sông Cửu Long

Tin tức

15/09/2023

MUA BIB CHẠY BỘ - ỦNG HỘ BẢO TỒN

Bạn là một runner yêu thiên nhiên và các loài động thực vật hoang dã?
Bạn muốn chung tay bảo tồn và bảo vệ sự sống nơi rừng xanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu?

Xem thêm

08/07/2023

Thành lập Quỹ Bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam

Quỹ Bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam là quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, bảo tồn các loài động thực vật hoang dã, nguồn gen quý hiếm...

Xem thêm

08/07/2023

Quỹ Bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam được thành lập với tài sản ban đầu là 6,5 tỷ đồng

Quỹ Bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam sẽ tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật...

Xem thêm

29/08/2023

Khu bảo tồn hay sân golf

Khu bảo tồn có thể hiểu một cách đơn giản là những khu vực được khoanh lại để giữ gìn các tài nguyên thiên nhiên trong đó, cấm hoặc hạn chế các hoạt động khai thác, làm kho dự trữ cho lâu dài.

Xem thêm

08/07/2023

Tiền vào quỹ ủy thác bảo tồn

Nguồn tài chính bền vững cho các quỹ ủy thác bảo tồn trong cuộc chiến trường kỳ bảo vệ thiên nhiên.

Xem thêm
Xem tất cả tin tức

Conservation Vietnam được hình thành bởi các nhà bảo tồn hàng đầu của Việt Nam và sự ủng hộ của các nhà tài trợ là các doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước

Hotline